2nd tortured &killed person whose body found w/ #Gorlivka deputy Rybak turned to be Yuriy Popravko, student of #Kyiv Polytechnics. RIP

@EuromaidanPR

2nd tortured &killed person whose body found w/ #Gorlivka deputy Rybak turned to be Yuriy Popravko, student of #Kyiv Polytechnics. RIP

GRAPHIC photo