RT @Gerashchenko_en: Russian deputy Oleg Nilov is making “jokes”. Watch the guy in the background. (Vova – short version of Volodymyr) ht…

RT @Gerashchenko_en: Russian deputy Oleg Nilov is making “jokes”.

Watch the guy in the background.

(Vova – short version of Volodymyr) ht…