OUN Leader Yaroslav Skaskiw remembered in Lviv

— Двадцятидворічний Ярослав Скасків загинув у бою з німецькими фашистами 19 липня 1944 року. Тоді фронт проходив через ці землі. У „Літописі УПА“ написано, що Провід ОУН перебував недалеко від Прибина в селі Старі Стрілища, а боївка оборони була в лісі поблизу. Відступаюча з фронту німецька частина перетинала село, тож ухилитися від зіткнення було неможливо. Намагаючись відступити до лісу, штаб прийняв нерівний бій, врятуватися в якому не було шансів. У результаті бою загинули два провідники — краєвий референт ОУН Юліан Гулян, псевдо Токар, і обласний провідник ОУН Ярослав Скасків, псевдо Моряк.

3 вересня 2017 року в селі Прибин на Перемишлянщині освятили відновлений військовий меморіал полеглим невідомим воїнам УПА — 11 пам’ятних хрестів. Серед тих поховань — могила студента-відмінника хіміко-технологічного факультету Львівської політехніки обласного провідника ОУН Ярослава Скасківа.

On September 3, 2017, a reconstructed military memorial was dedicated to the fallen unidentified UPA soldiers – 11 memorable crosses in the Peremyshlyan region in the village of Pribin. Among those burial places is the grave of the student-specialist of the chemical-technological faculty of Lviv Polytechnic of the OUN Regional Leader Yaroslav Skaskiv.

Twenty-two-year-old Yaroslav Skaskiv died in a fight with the German fascists on July 19, 1944. Then the front passed through these lands. In the “Chronicle of the UPA” it is written that the OUN’s wires were not far from Pribinka in the village of Stari Strilishka, and the combat bunker was in the forest near. The German side, retreating from the front, crossed the village, so it was impossible to avoid the collision. Trying to retreat to the forest, the headquarters took an unequal battle, to escape in which there was no chance. As a result of the battle, two leaders died – regional adviser of the OUN Julian Gulyan, pseudo Tokar, and the regional leader of the OUN Yaroslav Sakasov, pseudo Mariner.

http://photo-lviv.in.ua/neznanomu-voyakovi-proekt-yakyj-ne-daje-zabuty/