RT @OlenaHalushka: Vlada Chernykh “Ayida”, combat medic of the “Khartiya” unit was KIA yesterday, unit commander Vsevolod Kozhemiako wrote.…

RT @OlenaHalushka: Vlada Chernykh “Ayida”, combat medic of the “Khartiya” unit was KIA yesterday, unit commander Vsevolod Kozhemiako wrote.…